REGULAMIN

REGULAMIN

Firma inustka dokłada wszelkich starań, żeby oferta wynajmu apartamentu była zgodna z opisem danego apartamentu na stronie: www.inustka.pl. W sporadycznych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na apartament o podobnym lub wyższym standardzie i w podobnej lokalizacji w tej samej cenie.

Warunki rezerwacji

Po uzgodnieniu telefonicznym lub przesłaniu wiadomości, Gość otrzyma informację zwrotną dotyczącą wstępnej rezerwacji.

Całość wartości rezerwacji albo 30% zadatek powinno zostać wpłacone przed przyjazdem gotówką lub przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazanego na formularzu wstępnej rezerwacji, w ciągu 24 godzin od chwili złożenia rezerwacji.

W przypadku wpłaty zadatku pozostałą kwotę należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką. Nie akceptujemy płatności kartą!

W przypadku chęci anulowania i rezygnacji z pobytu, należy stosowną informację przesłać e-mailem. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
W przypadku skrócenia okresu wynajmu, opłata za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
Woda, gaz, elektryczność, bielizna pościelowa oraz ręczniki zawarte są w cenie apartamentu.

Warunki zameldowania i pobytu

 1. Będziemy na Państwa oczekiwali w biurze In Ustka przy ul. Słowiańskiej 12, o umówionej wcześniej godzinie. Pokażemy i objaśnimy funkcjonowanie całego wyposażenia na podstawie spisu z inwentarza. Następnie zobowiązani są Państwo do zapłacenia pozostałej ceny za cały okres pobytu (w gotówce) oraz odbioru kluczy od apartamentu.
 2. Zastrzeżenia dotyczące czystości apartamentu oraz jego wyposażenia należy zgłosić bezpośrednio po wynajęciu apartamentu, najpóźniej w ciągu 3 godzin od otrzymania kluczy do apartamentu. Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie przystąpimy do ich wyeliminowania. Brak zgłoszenia zostaje uznane za akceptację dla warunków zastanych w apartamencie, a co za tym idzie, brak prawa do roszczeń z tego wynikających.
 3. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00, kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Rezerwacja ważna jest do godz. 18.00.
 4. Zakwaterowanie w naszych apartamentach możliwe jest w godzinach 15:00-20:00. W przypadku chęci zakwaterowania po godzinie 20:00 prosimy o zgłoszenie tego faktu dzień wcześniej pod numerem (666 810 249). Za przyjazd poza godzinami zakwaterowania pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 50 PLN.
 5. Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić w ostatnim dniu pobytu w godzinach 08:00-11:00 rano. Za opuszczenie apartamentu uważa się przekazanie nam kluczy i dokonanie odbioru apartamentu. Za każdą rozpoczętą godzinę po zakończeniu pobytu (po godzinie 11:00) Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 PLN.

Warunki korzystania z apartamentu

 1. W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji.
 2. Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany.
 3. W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00- 06.00
 4. Niedozwolone jest organizowanie przyjęć, imprez okolicznościowych, głośne słuchanie muzyki itp., czyli wszelkie przejawy zachowania zakłócającego spokój.
 5. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia kluczy,  Wynajmujący za dodatkową odpłatnością wyda dodatkowy komplet kluczy. Gość nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy.
 6. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie po ich stwierdzeniu, prosimy o niezwłoczne nas poinformowanie. Za usterki powstałe z Państwa winy będziemy pobierać adekwatna rekompensatę pieniężną.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W związku z powyższym Wynajmujący  nie  ponosi odpowiedzialności  za  utratę lub uszkodzenie  rzeczy   wniesionych przez Gości  lub inne osoby korzystające  z apartamentu. W szczególności  nie ponosi wobec Gości odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu  cywilnego.
 8. Gość zobowiązany jest do należytego korzystania, używania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zabezpieczenia apartamentu. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on dokładnie zabezpieczony i zamknięty. Prosimy o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 9. W apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. palników gazowych, grzałek elektrycznych, grzejników. W apartamencie zabrania się używania materiałów wybuchowych i łatwopalnych. Ponadto wyklucza się używania grilla zarówno w apartamencie jak i na balkonie.
 10. Gość nie może wprowadzać żadnych przeróbek ani innych zmian w apartamencie.
 11. Gość nie może, bez zgody Wynajmującego przechowywać zwierząt w apartamencie.
 12. Palenie tytoniu w apartamencie oraz na klatce schodowej nie jest dozwolone, za wyjątkiem balkonu. W przypadku stwierdzenia palenia obowiązuje opłata 400 PLN/100 Euro.
 13. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia wszelkiego rodzaju rzeczy, wyposażenia oraz urządzeń należących do apartamentu.
 14. Gości zobowiązuje się do  korzystania z apartamentu w taki sposób, aby nie naruszać praw pozostałych lokatorów do prywatności i spokoju.
 15. Goście są zobowiązani dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku   przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
 16. Gości zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, niezanieczyszczania chodników, ulic,  trawników.

Płatność

Akceptujemy następujące formy płatności: Przelew – Gotówka. Faktury wystawiamy:

 - w formie papierowej, do odbioru w siedzibie firmy. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny przybycia tak by ułatwić Państwu jak najszybsze załatwienie sprawy. W sezonie letnim czas załatwiania spraw może się wydłużyć, stąd uprzednie umówienie spotkania może temu zapobiec. Jeśli życzycie sobie Państwo jej odbiór w apartamencie prosimy o wcześniejszą informację.

- w formie elektronicznej, przesłane na podany przez Państwo adres e-mail.

Odpowiedzialność

Informujemy ze choć firma dokłada wszelkich starań by na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia apartamentów/nieruchomości jak również utrzymania ich standardu nie może ponosić odpowiedzialności za zmiany na które nie ma bezpośredniego wpływu i/lub kontroli.

Podobnie firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy, choroby, straty czy dodatkowe koszty lub niewygody spowodowane przez/lub wynikające ze stanu lokalu/nieruchomości takie jak: wygląd, instalacja elektryczna, hydraulika, warunki atmosferyczne czy zaniedbania Gości.

Dodatkowo firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy osobiste, samochód i jego zawartość podczas pobytu Gości.

Ochrona danych osobowych

Firma InUstka gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe Gości wyłącznie dla celów realizacji zobowiązań umownych. Firma przetwarza dane osobowe Gości pozyskane bezpośrednio od nich. Dostęp do danych osobowych Gości będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Firmę pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dokonując rezerwacji na naszej stronie internetowej Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.  Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.